Resume Code B

Anda akan dapat 1 template resume.

Template Resume: Code B.

Cover letter juga disediakan.

Tips Panduan menulis resume & Tips temuduga diberi percuma.